Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

KÖPVILLKOR

Allmänt

För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR). När du, som är privatperson anger dina uppgifter, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt GDPR, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Du kan läsa mer om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar här: Policy och cookies

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Du beställer dina produkter genom att maila till Sara på [email protected].

När du lagt din Order via mail godkänner du våra Köpvillkor. Läs nedan i Ångerrätten angående Personliga Örtblandningar.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna då våra råvarupriser eller andra leverantörer ändrar sina priser. Produkterna kan också ha sålts slut om vi inte har möjlighet att köpa råvaran vi behöver.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

I Sverige och EU är alla priser är inklusive moms.

Frakt och leverans

När du har mailat Sara din Order får du ett mail från Sara där det står när du kommer att få dina örter.

Alla varor skickas med PostNord som brev och ska levereras i din brevlåda. Ibland händer det att PostNord aviserar ditt brevpaket, fast de egentligen inte ska det, då kan leveransen ta någon dag extra. Från det att Sara har skickat dina varor så brukar det ta ca. 3 - 7 arbetsdagar med PostNord. Du får alltid ett mail med information från PostNord där du kan spåra ditt brevpaket.

Sara blandar och skickar Personliga Örtblandningar en gång per månad. Sista gången att beställa är alltid den 10:e varje månad, sen får du din örtblandning mellan den 20 - 30:e i samma månad. Du betalar alltid din faktura senast den 30:e i den månaden du beställt, om du inte valt delbetalning för då fördelas betalningen på flera månader. 

Frakt tillkommer på 59 kr per Order inom Sverige och 6 Euro per Order inom EU.

Om du önskar avbeställa eller ändra en order på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt.

Betalningssätt

När du har mailat Sara din Order får du en faktura på din mail av Sara + samma faktura får du i ditt brevpaket med örter.

För Personliga Örtblandningar betalar du alltid den 30:e i den månaden du beställt dina örter, om du inte valt delbetalning av din order, då fördelas betalningen på flera månader enligt det Erbjudande du valt. 

I övriga fall om du handlar enstaka färdiga produkter så har du 20 dagar på dig att betala fakturan. Fakturan kan betalas till vårt Swish eller vårt bankgiro. 

Om du skulle missa en betalning skickar vi givetvis alltid en påminnelse. Om du inte svarar eller betalar din faktura efter två påminnelser lämnar vi vidare ärendet till Inkasso.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning av lagerförda varor fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs. fakturerats. Om ändringen godkänns kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken ”Ångerrätt”. Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för havda kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt för:

En vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel exempelvis våra Personliga örtblandningar. En vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl om förseglingen har brutits, exempelvis örter.

En vara får undersökas på samma sätt som i en fysisk butik men om varan har använts eller hanterats oförsiktigt, så att den inte längre kan säljas som ny, blir du skyldig att ersätta webbutiken för varans värdeminskning.

Observera att du inte kan ångra köpet av en vara med bruten försegling/teknisk plombering.

Observera också att det enligt lag är du som ska betala för returfraktkostnaderna.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du maila du oss på [email protected]. Du kommer att få en bekräftelse på att vi mottagit ditt meddelande, varefter vi tar ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog meddelandet om ångerrätt.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

Reklamationer och återköp i vissa fall.

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du reklamera snarast efter att du tog emot varan.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet.

Om du vill reklamera en vara mailar du oss på [email protected]

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.